โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5

     วันที่ 18 มกราคม 2555 กลุ่มงานบริหารทั่วไปโดย คณะครูระดับชั้น ม.5 ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5 ในหัวข้อ ' สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ' โดยได้วิทยากรนักเทศน์ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา คือพระครูธีรธรรมรัตน์ และพระอาจารย์ดวงดาว นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงได้รับความสนุกสนาน และมีเสียงหัวเราะเท่านั้น ยังได้รับธรรมะที่ดีในการครองตน ไปปฏิบัติอีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี