ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

โรงเรียนพิมายวิทยา โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ- เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี