การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

     การใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและคุ้มค่าต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร และไฟฟ้ารั่ว 
     การผลิตพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พลังงานจากน้ำ น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้ใช้ได้นาน ๆ โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ สภาพความเป็นอยู่ ความจำเป็นที่จะต้องใช้และจำนวนสมาชิกภายในบ้าน เพื่อจะได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไฟฟ้า ปิดสวิตซ์หรือถอดเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
 
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
     การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ ราคา ซึ่งถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและควรคำนึงอยู่เสมอว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกนั้นไม่ใช่เป็นข้อสรุปในการตัดสินใจซื้อ เพราะของถูกอาจสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก และมีอายุการใช้งานสั้นก็ได้ การจะดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากหรือน้อยเพียงใด สามารถดูได้จากตัวเลขที่กำกับไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าใช้กำลังไฟฟ้ามากเพียงใด ถ้าใช้กำลังไฟฟ้ามากก็จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ทำให้ต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 
     การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดอายุการใช้งานดังนั้นควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

เครื่งรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ 
     • ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดู 
     • ควรถอดเต้าเสียบให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปิดด้วยรีโมทคอนโทรล เพราะการปิดเครื่อง ด้วยรีโมทนั้น กระแสไฟฟ้ายังคงไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา
 
โคมไฟ 
     • ควรถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน 
     • ควรเลือกใช้โคมไฟแบบสะท้อนแสง เพราะจะทำให้ความสว่าง มากขึ้น 
     • ควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน (หลอดผอม) หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แทนหลอดไฟฟ้า
 

เตารีดไฟฟ้า 
     • ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า 
     • อย่าพรมน้ำจนเปียกแฉะ 
     • ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสร็จประมาณ 2 – 3 นาที แล้วรีดต่อไปจนเสร็จ 
     • ควรรีดผ้าคราวละมาก ๆ ติดต่อกันจนเสร็จ 
     • ควรเริ่มรีดผ้าบาง ๆ ก่อน 
     • ถอดเต้าเสียบ ออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 
พัดลม 
     • เปิดระดับความเร็วของพัดลมพอสมควร 
     • ขณะเปิดพัดลม ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี
 
เครื่องดูดฝุ่น 
     • เครื่องดูดฝุ่นไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เพราะเครื่องจะร้อนอาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ 
     • ควรเทฝุ่นในถุงกรองทิ้งทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ เพราะจะช่วยให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและไม่เปลืองพลังงานไฟฟ้า
 
ตู้เย็น ตู้แช่ 
     • เลือกขนาดให้พอเหมาะกับความต้องการของครอบครัว 
     • ควรวางตู้เย็นในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี และไม่เกิดความร้อน 
     • ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับจำนวนสิ่งของที่บรรจุ 
     • อย่าเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นาน ๆ และไม่ควรนำอาหารร้อนมาแช่ 
     • หมั่นละลายน้ำแข็งเมื่อเห็นว่าน้ำแข็งเกาะหนามาก
 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
     • ควรหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนผู้รับประทาน 
     • ควรดึงเต้าเสียบออกเมื่อข้าวสุกแล้ว 
     • อย่าทำให้ก้นหม้อตัวในเกิดรอยบุบ จะทำให้ข้าวสุกช้า 
     • หมั่นตรวจบริเวณแท่นความร้อนในหม้ออย่าให้เม็ดข้าวเกาะติด จะทำให้ข้าวสุกช้าและเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
     • ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
 

เตาอบ เตาไฟฟ้า 
     • ควรเตรียมเครื่องปรุงในการประกอบอาหารให้พร้อมก่อนใช้เตา 
     • ควรใช้ภาชนะก้นแบนและเป็นโลหะ จะทำให้รับความร้อนจากเตาได้ดี 
     • ในการหุงต้มอาหาร ควรใส่น้ำให้พอดีกับปริมาณอาหาร 
     • ในระหว่างอบอาหาร อย่าเปิดตู้อบบ่อย ๆ 
     • ถอดเต้าเสียบทันทีเมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อย ควรหรี่ไฟและปิดฝาหม้อในกรณีที่ต้องการเคี่ยว ให้น้ำข้นขึ้น
 
เครื่องซักผ้า 
     • จำนวนผ้าที่จะใส่ในเครื่องควรใส่แต่พอเหมาะไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินกำลังของเครื่อง 
     • โดยปกติแล้วควรใช้น้ำเย็นในการซักผ้า ส่วนน้ำร้อนให้ใช้เฉพาะกรณีที่เสื้อผ้ามีรอยเปื้อน ไขมันมาก ควรตั้งโปรแกรมซักตามชนิดของผ้า และตามคำแนะนำของแต่ละเครื่อง
 
เครื่องทำน้ำอุ่น 
     • ควรปรับระดับความร้อนของน้ำให้เหมาะสมกับร่างกาย 
     • หากมีรอยรั่วควรรีบทำการแก้ไขทันที 
     • ควรต่อสายลงดินในจุดที่จัดไว้ให้ของเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 
     • ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่น เมื่อไม่ใช้
 
เครื่องปรับอากาศ 
     • ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
     • ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท และติดตั้งผ้าม่านเพื่อกันความร้อนจากภายนอก 
     • อุณหภูมิที่เหมาะสม และไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ควรอยู่ที่ประมาณ 25 0 C 
     • ควรเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้องที่จะติดตั้ง 
     • ควรติดตั้งเครื่องให้อยู่ในระดับที่สูงพอเหมาะ และให้อากาศร้อนระบายออกด้านหลังเครื่องได้สะดวก 
     • ควรบำรุงรักษาเครื่องให้มีสภาพดีตลอดเวลา 
     • ควรหมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และแผงระบายความร้อน
 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้พลังงานไฟฟ้า 
     1. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 
     2. อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดให้รีบแก้ไขโดยช่างที่มีความรู้ 
     3. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจากเต้ารับอันเดียว 
     4. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำเกินไป 
     5. ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้ 
     6. สายไฟเปื่อยหรือชำรุด ให้รีบแก้ไขโดยช่างที่มีความรู้ 
     7. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก 
     8. สายไฟขาดอย่าเข้าใกล้ 
     9. อย่าก่อสร้างใกล้แนวสายไฟแรงสูง ถ้าจำเป็นต้องสร้างใกล้แนวสายไฟแรงสูง ต้องเอาฉนวนครอบสายไฟแรงสูงไว้ก่อนชั่วคราว 
     10. กิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟเป็นอันตราย ไม่ควรตัดเองควรแจ้งให้การไฟฟ้าทราบ 
     11. ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเสาเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


su

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพ