กิจกรรมวันไหว้ครู

     โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา โดยแบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 รอบ คือ
    Smile รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. ระดับชั้น ม.1 และ ม.6
    Smile รอบที่ 2 เวลา 09.00 น. ระดับชั้น ม.2 และ ม.5
    Smile รอบที่ 3 เวลา 10.00 น. ระดับชั้น ม.3 และ ม.4

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี