พิธีลงแขกดำนา-ปล่อยปลาลงน้ำ

โรงเรียนพิมายวิทยา โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม'พิธีลงแขกดำนา-ปล่อยปลาลงน้ำ' ขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาสภากาแฟของหน่วยงานในสังกัดอำเภอพิมาย และเวลาประมาณ 08.00 น. เป็นพิธีลงแขกดำนา และปล่อยปลาลงน้ำ โดยมีนายอำเภอพิมาย นายวิจิตร สายเชื้อ เป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมได้แก่ ส.ส.จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร , นายกดนัย ตั้งเจิดเจ้า นายกเทศบาลตำบลพิมาย และคณะ ,นายบรรเจิด สอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง นายวาฑิต ตัณตราภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพิมาย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ดีในสังคม การมีความสามัคคีของคนชุมชน และเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี