พิธีวาง ศิลาฤกษ์อาคารประกอบโรงอาหาร-หอประชุม

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนพิมายวิทยาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประกอบ-โรงอาหาร แบบ 101 ล /27(พิเศษ) 2 ชั้น ขึ้น โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช , นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน และแขกผู้มีเกียรติ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน คณะครู นักเรียนร่วม ดังภาพกิจกรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี