ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย

อำเภอพิมาย จัดให้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยมีขบวนเทียนจากวัด และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โรงเรียนพิมายวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วยโดยเข้าร่วมขบวนเทียนของวัดเก่าประตูชัย และ วัดใหม่ประตูชัย ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีขบวนแห่ เช่น ขบวนประเพณีสงกรานต์ ขบวนประเพณีงานบวช ขบวนประเพณีแต่งงาน ขบวนการแต่งกาย 5 รัชการ ฯลฯ ดังภาพกิจกรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี