คอยล์

คอยล์

คอยล์ (Coil) หรือ ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกชนิดหนึ่งที่นักเรียนจะพบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในวงจรที่เกี่ยวกับเครื่องส่ง เครื่องรับวิทยุ ตัวเหนี่ยวนำจะใช้สัญลักษณ์ L และมีหน่วยเป็น เฮนรี่(Henry)

หลักการทำงานของ L คือ เมื่อได้รับแรงดันและกระแส จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัว L ดังรูป  

 

คุณสมบัติของคอยล์

เป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ดี

 มีคุณสมบัติเป็นศัตรูกับความถี่บางความถี่

ค่าของ  L ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวดที่พัน   และความยาวของ L


ลักษณะของคอยล์

ลวดที่ที่ใช้พันคอยล์นั้นเป็นลวดที่มีขนาดต่างๆกัน  เรียกเป็นเบอร์  เบอร์มากๆลวดจะเล็ก  เบอร์น้อยๆลวดจะโต

คอยล์แบ่งเป็น  ลวดพันบนแกนเหล็ก  ลวดพันรอบแกนเฟอร์ไรต์  อีกพวกหนึ่งพันบนแกนอื่นๆที่ไม่ใช่แกนเหล็ก  พวกหลังๆ นี้เราเรียกรวมกันว่าแกนอากาศ  คอยล์ขนาดเดียวกัน  ถ้าใส่แกนเหล็กเข้าไป  ค่าของมันจะผิดไป  คือจะมีค่ามากขึ้น  ดังนั้นเราจึงสามารถปรับค่าของคอยล์ได้โดยขยับแกนเหล็ก เข้า-ออก

 

https://sites.google.com/site/velectronic1/inductor

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


su

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพ