ขาวแดงรำลึก White & Red Sweet memory

              โรงเรียนพิมายวิทยา จัดงานขาว-แดงรำลึก (White & Red Sweet Memory 2012) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการรวมตัวกันของศิษย์เก่าพิมายวิทยาที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่และการงาน ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมโรงเรียน ศิษย์เก่าได้กลับมาแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครู ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้พบปะสังสรรค์กัน รุ่่นพี่ได้พบปะรุ่นน้องและได้แนะแนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการประกอบอาชีพให้กับรุ่นน้อง และสร้างเสริมความรัก สามัคคีและความผูกพันต่อสถาบันขาว-แดง ต่อไป 

              กิจกรรมภายในงานได้แก่ นิทรรศการศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ มีการจัดอาหารพื้นบ้านให้ทาน โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าหลายรุ่น  มีกิจกรรมรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จพบน้องเพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมการแสดงดนตรี และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ที่สนามกีฬาฝั่งประตูชัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความประทับใจ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี