ตักบาตรวันพระ

        โรงเรียนพิมายวิทยา โดยสภานักเรียนจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรวันพระ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโดยการนำของผู้อำนวยการประจักษ์  ธีรพงศธร คณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกวันพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้แก่นักเรียน ซึ่งชาวพุทธจะตักบาตรทุกวันซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญ จะทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่ดี และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี