ต้อนรับผู้อำนวยการชูชีพ แรงใหม่

ด้วยผู้อำนวยการชูชีพ แรงใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา และได้เดินทางเข้ามารับตำแหน่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมายวิทยา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิมายวิทยา สมาคศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ให้การต้อนรับ ซึ่งดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี 

 

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


sr

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี