การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๘  “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม ๑ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๘ – ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ซึ่งตัวแทนโรงเรียพิมายวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ ได้รับเงินรางวัล   ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

                โครงงานเรื่อง  การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูตัวอ่อนวัยที่ ๓ โดยใช้สารสกัดจากใบและเปลือกของพืชที่มีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบ

       นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ๑. นายอมรเทพ   เขตคำ              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

                                     ๒. นางสาวกนกฤทัย  หารีย์          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

                                     ๓. นางสาวอรสิรี  ชุ่มพิมาย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

               ครูที่ปรึกษา      นางอมรา  มานะดี 

                                     นางเยาวภา  แคร่กระโทก

              ที่ปรึกษาพิเศษ    ดร.รุจ  มรกต   อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    คณะครู บุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี