ประชุมอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

     วันที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนพิมายวิทยาจัดการประชุมอบรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA และ OBECQA เพื่อให้ครูรับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติในการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี