กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนพิมายวิทยา วันที่ 23-24 มกราคม 2559

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์