อบรม STEM ครู สพม. สพป.นม.2-7

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดการอบรม STEM สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสพม. เขต 31 และ สพป.เขต 2-เขต 7 ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2559  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา และการนำสะเต็มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีคณะครูเข้าร่วมอบรมประมาณ 135 คน มีวิทยากรอาจารย์สุรัชย์ อินทร์สังค์ จากสสวท.และครูแกนนำสะเต็มโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นวิทยากร


คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมนั่งร้านทรงพลัง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี