sr Article


อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ม.ต้น
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสพฐ.จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ยังศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยา(สพฐ. 41) เป็นศูนย์การอบรมสังกัด สพฐ. ได้จัดการอบรมครู รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 มีครูเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ประมาณ 200 คน
ดูภาพทั้งหมดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 163.29 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30

Size : 149.92 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30

Size : 151.55 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30

Size : 162.11 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30

Size : 195.48 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30

Size : 136.07 KBs
Upload : 2017-04-29 11:23:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sr
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.027482 sec.