scimath Article


นักเรียน ม.5/1 เข้าค่าย มทส.21-23 มิ.ย.60
นักเรียน ชั้น ม.5/1 โรงเรียนพิมายวิทยา ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ตามโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากรที่ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบิติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน .....คลิกภาพประกอบ

Untitled-1.jpgรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 94.13 KBs
Upload : 2017-06-24 11:22:06

Size : 73.35 KBs
Upload : 2017-06-24 11:25:57

Size : 72.28 KBs
Upload : 2017-06-24 11:26:21

Size : 74.59 KBs
Upload : 2017-06-24 11:26:43

Size : 59.62 KBs
Upload : 2017-06-24 11:27:36

Size : 76.29 KBs
Upload : 2017-06-24 11:27:59

Size : 65.02 KBs
Upload : 2017-06-24 11:28:18

Size : 71.82 KBs
Upload : 2017-06-24 11:28:41
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


scimath
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.051545 sec.