ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี