โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเชิดชูเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเชิดชูเกียรติสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

 

| บทคัดย่อรางวัลเหรียญทองบทคัดย่อรางวัลเชิดชูเกียรติ |

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี