ประกวดวาดภาพวันพิพิธภัณฑไทย 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ต้น
  • ด.ญ.ณัฐณิชา  ชูอิฐ นักเรียนชั้น ม.3/2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ด.ญ.ณัฐกฤตา ภักดี นักเรียนชั้น ม.3/1
 • รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ปลาย 
  • นายชัยวัฒน์  กร่ำมะเริง นักเรียนชั้น ม.6/8
 • รางวัลชมเชย ชั้น ม.ปลาย
  • นายศุภกร  สุขสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/3
  • นายอัครเดช  จุ้ยกลาง นักเรียนชั้น ม.5/5
 • โดยมีคุณครูสมบัติ  จันทร์ตรี เป็นผู้ฝึกสอน

โรงเรียนพิมายวิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ทำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ชาวขาวแดงอีกครั้งหนึ่ง

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี