กิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5/1 ปี 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี