กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ปี 2563

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 กันยายน 2563

ณ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี