กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี