กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ปี 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

ณ โรงเรียนพิมายวิทยา ในวันที่ 20 มีนาคม 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี