กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปี 2563

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10

ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี