การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

การเตรียมตัวในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

                                                                       

เตรียมตัวการเดินทางไกลและข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางไกล

 1. เตรียมร่างกายของตนเองให้พร้อม
 2. จัดเตรียมกระเป๋าเป้และน้ำดื่มสำหรับเดินทางไกล
 3. เดินตามกฎจราจร เป็นระบบหมู่ตามตำแหน่งไม่ทิ้งระยะห่างเกินไป
 4. ขณะเดินไม่ส่งเสียงเอะอะ ไม่พูดจาหยาบคาย
 5. ไม่เก็บ  เด็ด  ทำลายพืช  หรือยุแหย่สัตว์เลี้ยงของทางบ้าน
 6. รักษาเวลาเดินสม่ำเสมอ ขนาด 4 กม./ชั่วโมง  (นาทีละ  75  ก้าว)
 7. ผ่านหมู่บ้าน ฝูงชน ต้องระมัดระวังระเบียบวินัย
 8. ไม่รับประทานอาหารหรือขบเคี้ยวขณะเดิน
 9. จะหยุดหรือออกนอกแถวต้องขออนุญาต  แจ้งนายหมู่
 10. สำรวจอุปกรณ์ตนเองอยู่เสมอ

*  เมื่อลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลถึงสถานที่ตั้งค่ายพักแรมแล้วให้รายงานต่อ  ผู้กำกับลูกเสือ

                  

 

อุปกรณ์ขณะอยู่ค่ายพักแรมที่ลูกเสือจำนวน 3 วัน 2คืน จะต้องเตรียมพร้อม  แบ่งออกได้ดังนี้


 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
 2. อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับหมู่และกอง
 3. อาหารและยา
 4. อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ

1.  อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว


 • เครื่องแบบลูกเสือ  1 ชุด
 •  ชุดลำลอง 2 ชุด
 • ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัว,  ผ้าห่มกันหนาว
 • เครื่องสำอาง (สบู่,หวี,กระจก,แปรงและยาสีฟัน)
 • ไปฉายเดินทาง
 • เชือกประจำตัว 1 เส้น
 • กระติกน้ำประจำตัว
 • มีดประจำตัว
 • อุปกรณ์การบริโภค (จาน, ช้อน, กระบอกน้ำ)
 • สมุดบันทึก,ปากกา,ดินสอ
 • รองผ้าใบและรองเท้าฟองน้ำ
 • ยากันยุงควรเป็นชนิดทา
 • ยาประจำตัว
 • เสื้อกันฝน

 

 

 

2. อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับหมู่และกอง  ได้แก่


 • ธงประจำหมู่
 • เต็นท์บุคคล  และเต็นท์ประกอบงาน
 • ภาชนะประกอบอาหารเท่าที่จำเป็น
 • พลั่วสนาม หรือจอบ
 • เชือกขนาดต่าง ๆ
 • เครื่องดนตรี              
 • เสื่อหรือผ้าใบหรือผ้าพลาสติกรองนั่ง
 • ไม้ขีด, เทียนและเชื้อเพลิง

3.  อาหารและยาต่าง ๆ  ได้แก่


 • ข้าวสาร
 • อาหารกระป๋อง
 • เนื้อสัตว์ที่รวน หรือ ย่างไว้แล้ว
 • น้ำพริกที่ปรุงแล้ว
 • น้ำปลาหรือเกลือ
 • หัวหอม หัวกระเทียม พริก
 • น้ำมันพืช น้ำตาล น้ำส้ม
 • ผัก ผลไม้

 

 

 


4. อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรม อื่นๆ และการแสดง

 •  เตรียมเพลงประจำหมู่ที่ใช้ร้อง ให้มีเนื้อร้องระบุชื่อหมู่
 • เรื่องแสดงมีเนื้อหาสาระ ปลุกใจและเป็นคติเตือนใจ
 • เป็นเรื่อง ประวัติศาสตร์ปลุกใจให้รักชาติ ให้ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และสนุกสนาน
 • ไม่ควรแสดงเรื่องไร้สาระ เสียดสีบุคคล เรื่องการเมือง ผีสาง ลามก อนาจาร ล้อเลียนศาสนา
 • ห้ามใช้อาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในหมู่ในการอยู่ค่ายพักแรม

ตามที่การจัดลูกเสืออยู่ค่ายพักแรมเป็นหมู่ ๆ ให้มีการกินอยู่หลับนอน   ทำกิจกรรม 

เรียน   เล่นกีฬาร่วมกันภายในหมู่  เพื่อให้งานของหมู่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ทันตามกำหนดเวลา  ผู้กำกับจะจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนออกไป  ทั้งนี้    เพื่อให้ทุกคนมีงานทำไม่มีผู้ใดว่างงาน   โดยปกติแล้วจะจัดแบ่งดังนี้

คนที่  1   ทำหน้าที่เป็นนายหมู่  รับผิดชอบดูแลทั่วไปแทนผู้กำกับ  คอยติดต่อประสานงานกับ

  หมู่อื่น กับผู้กำกับและกับบุคคลภายนอกซึ่งอาจมาเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่ม

คนที่  2   ทำหน้าที่รองนายหมู่   คอยช่วยเหลือนายหมู่ทุกกรณีไป      อาจทำหน้าที่แทนนายหมู่ขณะ

นายหมู่ไม่อยู่หรืออยู่แต่นายหมู่มีภารกิจต้องทำหน้าที่บางอย่างแทน  จึงให้รองนายหมู่ไป

                ประชุมแทน

คนที่  3   ทำหน้าที่พลาธิการ   คอยดูแลพัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเบิกมาจากผู้กำกับหรือกองอำนวย-

                  การเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ว่าบัญชีการเงิน  บัญชีวัสดุอุปกรณ์   ดูแลภายในที่พัก   จัดความ

                  เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก  เก็บรักษา    มีด    ขวาน   ไม้กวาด   กระป๋องน้ำ   เชือก 

                  และอื่น ๆ

คนที่  4   ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว   คอยหุงข้าว  ปรุงอาหาร  จัดการเกี่ยวกับการประกอบอาหาร         เตาไฟ  หลุมเปียก หลุมแห้ง ที่วางจาน  ชาม  ให้เป็นระเบียบ

คนที่  5   ทำหน้าที่เป็นคนหาน้ำสำหรับประกอบอาหาร  น้ำดื่ม น้ำซักล้าง  ดูแลมิให้ขาดตกบกพร่อง 

คนที่  6   ทำหน้าที่เป็นคนหาเชื้อเพลิง   หาฟืน  เก็บฟืนให้มิดชิด  เวลาฝนตกจะได้ใช้ได้

คนที่  7   ทำหน้าที่ทั่วไป   ช่วยงานคนอื่น ๆ พัฒนาค่ายพัก กำจัดขยะมูลฝอย ทำที่ตากผ้า  และรั้วกั้น

                  ระหว่างค่าย  ดูแลบริเวณค่ายพักทั่ว ๆ ไป  เสมือนค่ายนั้นเป็นบ้าน  ต้องปรับปรุง  ตกแต่ง

                  พัฒนา

                การแบ่งหน้าที่นี้ หากมีสมาชิกมากกว่านี้ อาจจัดให้เป็นผู้ช่วยคนครัวอีกได้ แต่หากสมาชิกน้อยกว่านี้หน้าที่คนหาน้ำกับคนหาฟืนอาจเป็นคน ๆ เดียวกันได้  เมื่อจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเช่นนี้แล้ว ลูกเสือทุกคนจะไม่มีการว่างงาน  แม้ว่างานของผู้ใดเสร็จก่อน นายหมู่ก็จะให้ไปช่วยหน้าที่อื่นที่ยังไม่เสร็จก็ได้

www.scout.in.th

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


narissan

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์