ยินดีต้อนรับ
ทำดีทุกวัน
นายนริศสันต์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
e-mail : krunarissci2506@gmail.com

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ปฏิทินกิจกรรม...

ขอต้อนรับลูกๆพิมายสู่รั้วขาวแดง

RSS ทันข่าว

กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
   กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติเยี่ยมชม

125044

กิจกรรม