หกขั้นตอนสอนได้ทุกสิ่ง

6 ขั้นตอนสอนได้ทุกสิ่ง

แก้วตา ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ สคบศ.

บทความนี้ได้ปรับปรุงจากหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งชื่อ The Learning Revolution ของ Jeanette Vos และ Gordon Dryden หนังสือนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เฉพาะการพิมพ์ครั้งแรกก็สามารถขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ถึง 10 ล้านเล่ม และอีก 7 ล้าน 5 แสนเล่ม ในประเทศจีน ซึ่งเป็นยอดขายเพียง 25 สัปดาห์ เท่านั้น
ขั้นตอนการสอน 6 ขั้นในบทความนี้ ได้แก่
1. สภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสอน 
·       จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
·       ทั้งครูและนักเรียนต้องมีอารมณ์ดีที่จะสอนและเรียนรู้ร่วมกัน
·       ตกลงใจว่าจะสอนอะไร จะพอแค่ไหน และจะมุ่งเน้นอะไร
·       ตั้งเป้าและกำหนดผลจากการสอนไว้ล่วงหน้า
·       มองภาพเป้าหมายให้ชัดเจน
·       ถือข้อผิดพลาดเป็นครู
·       ชี้แจงขอบเขตของเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนทราบ

2. การนำเสนอถูกต้อง 
·       ทำให้เห็นภาพรวมเป็นอันดับแรก รวมถึงการสำรวจในพื้นที่ด้วย
·       ใช้รูปแบบการเรียนรู้และปฏิภาณไหวพริบ เชาวน์ปัญญาทุกอย่างที่มี
·       เขียน Mind Map จากภาพที่เข้าใจ

3. คิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน 
·       คิดอย่างสร้างสรรค์
·       คิดในเชิงวิจารณ์ให้ได้ทั้งสังกัปหรือความคิดรวบยอด การวิเคราะห์และผลกระทบ
·       แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
·       ใช้เทคนิคการจำให้ล้ำลึก เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่ถาวร
·       คิดทบทวนความคิดของตนเอง

4. กระตุ้นให้ดึงออกมา 
·       รู้เรื่องราว สื่อที่จะสอน และสามารถดึงออกมาจากคลังที่เก็บสะสมไว้ได้
·       ใช้เกมส์ บทละครขบขันสั้นๆ การอภิปราย ละคร รวมตลอดถึงวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชาวน์ปัญญาทั้งเจ็ด

5. นำมาประยุกต์ 
·       ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่สอน
·       นำไปปฏิบัติจริง
·       ทำ Mind Map
·       นำเรื่องที่จะสอนมาหลอมรวมกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

6. ทบทวนและประเมินผล 
·       ทบทวนและประเมินผล
·       รู้ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาแล้ว
·       ประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู เพื่อนสนิทและตัวเอง
·       ขณะที่ดำเนินการสอนต้องคอยทบทวนไปด้วย

บทความนี้แปลจาก 
http://www.teachingexpertise.com/articles/steps-teach-anything-647 (January: 16, 2007)

 

แหล่งที่มา :   แก้วตา ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ สคบศ.

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


person

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้บริหาร