test

โฆษณา

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
อดทน ขยัน ขวานขวาย
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
โปรแกรมตวจข้อสอบปรนัย(แบบกา X ) Zam Check
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
การเริ่มต้นด้าน "คณิตศาสตร์ เขียนโปรแกรม Java และดนตรี"
หนังสือโปรด
นิยายกิมย้ง
วิชาเรียนโปรด
Java Language Programming

test_b1

กิจกรรม

10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด

paithoon2505
6 คะแนน
phenpaga
5 คะแนน
person
3 คะแนน
Wasan
3 คะแนน
sr
3 คะแนน
youngguide
3 คะแนน
kroosomsri
2 คะแนน
amonrat
2 คะแนน
malaiporn
2 คะแนน
aof0309
2 คะแนน
test dfkldjfkdl;fjdklfjkdlfjdklfdkfjdklfdjfld;
dfjkldfjkdlfjkdl;fjdkl

สถิติเยี่ยมชม

14051