หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

ยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Smile2012-10-30 ยินดีต้อนรับทุกคนที่เยี่ยมชม : ヤンガイドクラブへようこそ
Embarassed2014-10-24  งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 5-9 พ.ย. 2557 (ชมฟรี) 
Smile2013-11-02 งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 6-10 พ.ย. 2556 (ชมฟรี) (รอบสื่อฯ 6 Nov)
Smile2012-10-30 งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 8-11 พ.ย. 2555
Smile ททท. สำนักงานนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ: นครราชสีมา,ชัยภูมิ
      ที่อยู่ : 2102-2104 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
      โทรศัพท์. 0 4421 3030, 0 4421 3666 
      โทรสาร. 0 4421 3667, 044351721อีเมล: tatsima@tat.or.th
      เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/nakhonratchasima
Smile ชุมนุมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
      โรงเรียนพิมายวิทยา 

      397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
      โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282 ภาษาต่างประเทศ ต่อ 31
       E-mail:phimai@obec.go.th , phimai.mty31@gmail.com,sasuke_iqsang@hotmail.co.jp

สถิติเยี่ยมชม

127391

โฆษณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง