บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 (ห้องเรียนปกติ) 
   | ในเขตพื้นที่บริการ | นอกเขตและทั่วไป | ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ |

  
              ------- ปฏฺิทินการรับนักเรียน 2559 -----
   ประกาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ
   10 มี.ค. 2559 ประกาศผล ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) 
   11 มี.ค. 2559 
ประกาศผล ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)  

   ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
   20-24 มี.ค. 2559 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)


    
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)  
     | ประเภทในเขตพื้นที่บริการ |ประเภทนอกเขตฯและทั่วไป |


   26 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
     ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)  
     แผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ ประเภทโรงเรียนเดิม |ประเภททั่วไป |
     แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น     ประเภทโรงเรียนเดิม |ประเภททั่วไป |
     แผนการเรียนภาษาจีน        ประเภทโรงเรียนเดิม |ประเภททั่วไป |
     แผนการเรียนวิชาการทั่วไป  ประเภทโรงเรียนเดิม |ประเภททั่วไป |

   27 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ)


   2 เม.ย. 2559 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
   3 เม.ย. 2559 
ประกาศผล/รายงานตัว ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   7 เม.ย. 2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.1 (ทุกห้องเรียน)
   8 เม.ย. 2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.4 (ทุกห้องเรียน)

 

KMe : โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
มือถือ 0610966922
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com