บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา รายละเอียด
     รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2556 |ดาวน์โหลด
     สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 
      | ตามมหาวิทยาลัย | ตามสาขาวิชา

 ------------------------------------------------------------------------------------
    ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
       ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ |ผลการทดสอบรายละเอียดการรับรางวัล |   
    รายชื่อศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและผู้ประสานงาน 
    โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
      วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
      “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 | รายละเอียด | 
    ขอขอบคุณ คุณกอบุญ นาคะเกษียร ที่ได้มอบหนังสือ The New Lexicon Webster's 
      Dictionary of the English Language และ Hello America - A Video English 
      Course - Intermediate  เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา
    รายชื่อนักเรียนที่สามารถสอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโควตา 
      และรับตรงปีการศึกษา 2554 | ทั้งหมด  | เฉพาะ Admissions |   
    World-Class Standard School Project | ม.ต้น ม. ปลาย 
    งานแผนงานและโครงการ|แบบฟอร์มโครงการ||แบบฟอร์มงาน||มาตรฐานสมศ|  
    แนวทางการดำเนินงาน เรื่องทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 ข่าวสารงานบริหาร
    สพม.31 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 18 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
    การประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 31 26 พ.ค. 2554   
    การสัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน    
    การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
      โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |

 ------------------------------------------------------------------------------------