บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

     สมัคร 27-30 มีนาคม 2560
 |รายละเอียด |

    |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ | รายชื่อ ม.1| รายชื่อม.4 |


  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
    คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |รายละเอียด |
   |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ | ชั้น ม.1 |ชั้น ม.4 | 


   ขอแสดงความยินดีนักเรียนนาฏศิลป์พิมายวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
     การแสดงรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และรางวัลเหรียญทอง(ลำดับที่ 4)
     การแสดงระบำมาตรฐาน ม. 4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
     ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ |รายละเอียด|
 

  ขอแสดงความยินดี นายฐิติชัย ดุ้งกลาง ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. 4-6

    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ |รายละเอียด|
 

 

  ขอแสดงความยินดีทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คนของพิมายวิทยา 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38


  หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ 'ตามรอยเท้าพ่อ' 
  

   ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559

     | ผลการทดสอบ |  


   ขอแสดงความยินดีเด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับ ม.ต้น
     ของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภพด้านวิทยาศาสตร์และ
     การบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดายามบรมราชกุมารี