บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
      ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561
        ประเภทห้องเรียนปกติ
       |
 ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ  | ตารางสอบ ม.1 |
       | ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ  |
 ตารางสอบ ม.4 |

    | ประกาศผลการคัดเลือก ม. 1 ประเภทความสามารถพิเศษ  |   
    
    | ประกาศรับสมัคร-กำหนดการรับสมัคร-รายละเอียด |  


      วันที่ 4 เมษายน 2561 ประกาศผลการสอบและรายงานตัว ระดับชั้น ม.1
      วันที่ 5 เมษายน 2561 ประกาศผลการสอบและรายงานตัว ระดับชั้น ม.4
      วันที่ 7 เมษายน 2561 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.1
      วันที่ 8 เมษายน 2561 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.4

   -------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561
       ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
      | ประกาศรับสมัคร-กำหนดการรับสมัคร-รายละเอียด |
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.1
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯระดับชั้น ม.4
 
       ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.1   
       ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.4   

     ---------------------------------------------------------------------------
   
  วันที่ 7 เมษายน 2561 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.1
      วันที่ 8 เมษายน 2561 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.4
 
     
-----------------------------------------------------------------------------------------
     โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560
       
ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต |  
        ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยคำนวณ
Exe | Zip | 

   ----------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   
 | ประกาศผลการสอบชั้น ป.4-ป.6 |
     | ประกาศผลการสอบชั้น ม.1 |
     | ประกาศผลการสอบชั้น ม.2 |
     | ประกาศผลการสอบชั้น ม.3 |
     | ประกาศผลการสอบชั้น ม.4 |

     | ประกาศผลการสอบชั้น ม.5 |

   ------------------------------------------------------------------------------------------
   ขอแสดงความยินดี เด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย
     ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ในการแข่งขันอากาศยานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
     วิทยาศาสตร์การบิน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 60 ถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560
     ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
รายละเอียด |
     

   ขอแสดงความยินดี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
     เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 | รายละเอียด |    ขอแสดงความยินดี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน เข้าร่วมแข่งขันรักบี้ชิงชนะเลิศ
      แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงพิมายวิทยา
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
      รุ่น เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นสโมรสรหญิง 
      
  
    ขอแสดงความยินดี น.ส.อุทุมพร  เลี่ยมรัตน์ , น.ส.รัตนาภรณ์   วิทยารณยุทธ์       
      และน.ส.ปิยะมาศ  ชมภูมี ศิษย์เก่าพิมายวิทยา นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทย
      ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬารักบี้หญิง 7 คนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29        
      ณ ประเทศ มาเลเซีย
  
    
ขอแสดงความยินดี น.ส.อริสา ริมหมู่ดี นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
       Jenesys 2017 Composite 2nd(Sports) Japan ASEAN Youth Rugby Exchange

       ณ ประเทศญี่ปุ่น 

    ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขัน
      โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
      ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
|รายละเอียด

  
 
   นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน พิมายวิทยาคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
     สงขลาเกมส์ วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการครองแชมป์
     กีฬาแห่งชาติ 7 ครั้งติดต่อกัน | รายละเอียด |
      

   ขอแสดงความยินดีนายชินพัฒน์ สุขจรรยา นักเรียนชั้น ม.5/8 ตัวแทนทีมชาติไทย
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จักรยานภูเขาในรายการ 2017 Philippine MTB
    National Championship ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปินส์
    และนายสืบสกุล สุขจรรยา ศิษย์เก่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


    

เอกสารประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ

  รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
  ประกาศมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา