ข่าวประชาสัมพันธ์

           ระเบียบการใช้โรงอาหารโรงเรียนพิมายวิทยา 
         

                           
      
ระเบียบการแต่งกายและทรงผม

          

                      

หนังสือคำสั่ง

คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2562

81091