person | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     |                   


กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• ขั้นตอนการขอรับบริการ
• โครงสร้างการบริหารงานบริหารงานบุคคล
• โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
• โครงสร้างงานโรงเรียนพิมายวิทยา
• โครงสร้างงานกลุ่มงานบริหารฯ
• คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
• กระบวนการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
• แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56(หน้า1)
• แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56(หน้า2)
• แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56(หน้า3)
• แผนที่ยุทธศาสตร์ [Strategy Map]
• ประเด็นยุทธศาสตร์[Strategic Issues] 1
• ประเด็นยุทธศาสตร์[Strategic Issues] 2

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
• ผู้บริหาร
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• พนักงานราชการ
• อัตราจ้าง
• ลูกจ้างประจำ
• ลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร
• ขออนุญาตไปราชการ
• แบบรายงานผลการไปราชการ
• แบบใบลา
• บันทึกข้อความ การมอบหมายงาน
• แบบคำขอหนังสือรับรอง

• ระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
• การปรับปรุงตำแหน่งฯ
• แบบคำขอปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

หน่วยงานราชการ


83709  
Embarassed 2016-06-2 รับสมัครพนักงานราชการ สังคมศึกษา 2559 
Smile2016-02-2 ข่าวสอบครู 2559

ข่าวสาร/ดาวโหลด
คืบหน้าสอบครู 57
ข่าวสาร (ทั่วไป)
 2014-01-21 09:38:48 1671 0
แบบกรอกข้อมูลคุรุสภา เขต 7
ข่าวสาร (ทั่วไป)
 2014-01-21 08:03:01 1308 0
แบบสำรวจคุณวุฒิ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
 2014-01-13 10:37:46 1310 0
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
 2012-11-23 09:06:01 1653 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู
 2012-11-23 08:35:36 2240 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การพัฒนาบุคลากร
 2012-07-01 08:26:15 2197 1 ข่าวสาร (ทั่วไป)


ข่าวสาร/กิจกรรม
 
การบริหารงานบุคคล
บทความ
 2012-07-24 04:33:35 5509 0
หกขั้นตอนสอนได้ทุกสิ่ง
บทความ
 2012-07-01 10:21:53 2225 1
การปฏิรูปการศึกษา
บทความ
 2012-07-01 10:09:00 2353 1


ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ไม่ระบุ

 2015-07-20 10:07:11 848
การพัฒนาพนักงานราชการ ปี 2556 ชุด2
ไม่ระบุ

 2013-05-28 17:22:26 1539
การพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว NEW
ไม่ระบุ

 2013-05-28 17:01:55 1236
การพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
กิจกรรม (ภายใน)

 2012-07-04 08:04:13 1716
การพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 2
กิจกรรม (ภายใน)

 2012-07-09 22:54:35 1823
รับมอบใบประกาศ หลังการพัฒนา
กิจกรรม (ภายใน)

 2012-07-09 23:38:11 1620


กรีฑาจังหวัด 2561
sr
ประกวดวงโยธวาทิตโลก
sr
สมัคร IEDET
PM-School
แชมป์เครื่องร่อน 2560
sr
รักบี้หญิง 7 คน ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 รอบตัวแทนภาค 3
sr
พิมายวิทยา มุทิตา คารวะ 2560
sr
รองชนะเลิศรักบี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2560
sr
รักบี้ทีมชาติคว้าเหรียญทองซีเกมส์
sr
รักบี้ U20 ทีมชาติไทย
sr
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่ง่ชาติครั้งที่ 45
sr

ศูนย์ภาษาจีน
社會的 : ศูนย์ภาษาจีน
อบรม
社會的 : โรงเรียนพิมายวิทยา
ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
社會的 : เว็บบอร์ด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง23202


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

|
Generated 0.890792 sec.